Grote aardbeving in het zuiden van Haiti

Haiti is opnieuw getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag in het Zuiden in de regio Jeremie. Er is wederom veel schade, veel doden en veel gewonden. De beelden op tv zijn vreselijk. Onze contactpersoon in Haiti heeft aangegeven ongedeerd te zijn en houdt ons op de hoogte van de situatie. Ook in de Zuidelijke helft van Haiti hebben wij projecten lopen of afgerond, waaronder het wederopbouwen van een schooltje in Nippes na orkaan Matthew (2016/2017) en het financieren van 3 schooltuinen in Nippes (2020).

Stichting Help Haiti zal ook deze keer Haiti helpen. 

Wilt u ook helpen? Steun ons dan. Wij zorgen ervoor dat elke cent in Haiti terecht komt en besteed wordt aan hulp.

Updates aardbeving

14-09-2021. Een maand na de aardbeving is de nasleep van de aardbeving goed te merken. Het aantal gebouwen dat onbewoonbaar is geworden of zwaar beschadigd is, ligt rond de 137.000(!). Het aantal geregistreerde doden is 2248. Men is hier en daar voor zover mogelijk, begonnen met het opruimen van de puinhopen en de altijd positief ingestelde Haitianen hopen weer iets op te kunnen bouwen. Wij willen hen daarbij helpen door projecten te ondersteunen in het getroffen gebied. Helpt u ons mee?

31-08-2021. Het lijkt alweer een tijdje geleden, maar er zijn slechts twee weken voorbij sinds de aardbeving. Er is een gebrek aan water, voedsel en vooral medische hulp. Veel mensen hebben onbehandelde botbreuken wat veel pijn, infecties en risico's voor amputaties tot gevolg heeft. De nasleep is enorm.

25-08-2021. Volgens het Protection Civile in Haiti zijn er gisteren, een week na de aardbeving, 24 personen (waaronder 4 kinderen) die vastzaten in Pic Macaya, levend teruggevonden! Ondertussen is er ook hulp vanuit Nederland. Defensie Caribisch gebied meldt dat er een geschikte plek is gevonden om een noodhospitaal neer te zetten. Er zijn verkenningen uitgevoerd met mariniers en men heeft een plek gevonden in Aquin.

22-08-2021. Vanuit Nederland is een marineschip naar Haiti gestuurd. Deze is zaterdagochtend aangekomen. De bemanning gaat helpen met het uitdelen van water en voedsel  en andere hulpgoederen. Er worden nog steeds doden onder de puinhopen gevonden. Volgens de Verenigde Naties zijn er 135.000 gebouwen ingestort en zijn 800.000 Haitianen getroffen door de ramp.

20-08-2021. Er is een tekort aan van alles, vooral medicatie, medische apparatuur, medisch personeel, voedsel en water.. De ziekenhuizen zijn overvol. Veel mensen kunnen niet geholpen worden. Het is hartverscheurend om de beelden te zien van mensen en vooral kinderen met botbreuken en andere verwondingen voor wie geen directe hulp is. Het dodental lag gisteren rond de 2200, het aantal gewonden op ruim 12.000. Veel mensen worden nog vermist. De schade aan infrastructuur en huizen is enorm, hulpverlening komt moeilijk op gang.

17-08-2021. Inmiddels is tropische storm Grace over Haiti getrokken. Er is een gigantische hoeveelheid regen gevallen. De komende dagen zal duidelijk worden welke gevolgen dit heeft gehad. Wat betreft de aardbeving zijn er nu meer dan 1400 doden gevallen, bijna 7000 gewonden en er zijn ruim 13.000 huizen verwoest. 

16-08-2021. Het aantal slachtoffers loopt hard op. Volgens de laatst bekende cijfers zijn er bijna 1300 doden en ruim 5000 gewonden. Men verwacht dat storm 'Grace' vanavond aan land komt, waardoor er veel regen kan vallen. Dat zal de bergingswerkzaamheden en reddingsoperaties naar verwachting bemoeilijken.

15-08-2021. Het dodental is opgelopen naar ruim 700, het aantal gewonden wordt geschat op 1800. Er komen steeds meer beelden binnen van alle schade die is aangericht. Er liggen nog veel mensen onder het puin. Men probeert slachtoffers onder het puin weg te halen. Toevoer van machines en andere hulpmiddelen gaat moeizaam wegens bendes die de infrastructuur frustreren. Bovendien raast storm Grace over de Carraiben en men verwacht dat deze op 16-08 aan land komt in Haiti.