Vragen of informatie over Stichting Help Haiti

Voor vragen over Stichting Help Haiti kunt u contact opnemen via e-mailadres stichtinghelphaiti@live.nl

Ingeschreven in de KvK onder nummer H34345348

ANBI-erkend.​
 
Websites:
www.stichtinghelphaiti.nl
www.haitiwebshop.nl
 
Rekeninggegevens:
Bank: Rabobank Borger-Klenckeland
Rekeningnummer: NL48RABO 0101226160 t.n.v. Stichting Help Haïti
Swift code: RaboNL2U
 
Bestuursleden:
De heer P. Groen (voorzitter)
Mevr. D. van Schriek (penningmeester)
Mevr. J. Kroezenga (secretaris)