De scholen van pater Wim en het schoolbankjesproject

De scholen zijn het levenswerk van pater Wim Boksebeld uit (oorspronkelijk) Raalte. Hij woont en werkt inmiddels meer dan 45 jaar in de sloppenwijken van Port-au-Prince. Hij heeft sinds enkele jaren de leiding over het project dat oorspronkelijk door pater Bohnen is opgericht. Het project heet dan ook ‘petites ecoles de Pere Bohnen’ (kleine schooltjes van pater Bohnen). Duizenden kinderen in Haïti kunnen naar school door dit prachtige project. Tijdens de aardbeving in 2010 is er veel verwoest.

   

De aardbeving

Pater Wim is samen met 4 anderen onder het puin vandaan gehaald en heeft de aardbeving van januari 2010 ternauwernood overleefd. Hij  is dus één van de gelukkigen die de aardbeving overleefd heeft. Een aantal andere paters en vele kinderen zijn omgekomen door het instorten van de gebouwen. Pater Wim heeft geholpen met het verzorgen van de gewonden en het bergen en begraven van de dode lichamen.
Het scholencomplex (o.a. een technische school en een kweekschool) is volledig verwoest. Niets, op één gebouw na, is overeind gebleven. Daarnaast werden de scholen vrijwel direct na de aardbeving geplunderd door de bewoners vanuit de omgeving. Zowel alle lesmaterialen als ook de houten ramen en kozijnen werden buit gemaakt. Via de link hieronder kunt een uitzending van Netwerk bekijken waarin pater Wim uitleg geeft aan de verslaggever. http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1136733

Onze hulp

De school die Stichting Help Haiti heeft gesteund is de school ONNAASCH in de sloppenwijk Cité Soleil in Port-au-Prince. Men heeft de school na de aardbeving weer volledig opgebouwd. Om de school is een grote muur gebouwd ter beveiliging van kinderen en spullen in  de school. Stichting Help Haiti heeft de materialen betaald voor het produceren van nieuwe schoolbankjes. Alles is gemaakt door leerlingen van het voortgezet praktijkonderwijs. Een echte win-win situatie! De leerlingen doen praktijkervaring op en de materialen zijn gekocht  in Haiti wat de economie aldaar ten goede komt.

Huidige status schoolbankjesproject

Afgerond.